Zarządzanie

W ramach Zarządzania i Administrowania oferujemy:

 • obsługę przez licencjonowanego Zarządcę Nieruchomości
 • obsługę finansowo-księgową
 • obsługę prawną
 • sporządzanie planów gospodarczych oraz sprawozdań finansowych dla nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • prowadzenie dokumentacji nieruchomości
 • prowadzenie rozliczeń działalności bieżącej w oparciu o rachunek bankowy założony dla nieruchomości
 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali oraz najemców
 • prowadzenie windykacji należności odnośnie czynszu, kosztów zarządu, funduszu remontowego
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela nieruchomości przed urzędami państwowymi, bankami i innymi podmiotami
 • nadzór i terminowe wykonywanie remontów zgodnie z przyjętym planem
 • okresowe kontrole ogólnobudowlane, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, kominowych wymaganych przez prawo budowlane
 • kontrola nieruchomości pod względem technicznym oraz nadzór nad bieżącą konserwacją i przeglądami technicznymi
 • monitorowanie napraw awaryjnych i prowadzenie ewidencji awarii
 • zapewnienie i nadzorowanie usługi utrzymania czystości
 • obsługę w zakresie ubezpieczeń: przygotowanie polisy, likwidacja szkód
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z organizowaniem, przejmowaniem i prowadzeniem wspólnoty, prywatnej kamienicy
 • działania na rzecz pozyskania dodatkowych dochodów z nieruchomości
 • sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania prac