Lokal usługowy na sprzedaż, 7811 m², Gidle

lokal usługowy • na sprzedaż • rynek wtórny • Gidle

3 500 000  • 7811 
448 zł za m2

1 pomieszczenie • parter • budynek budynek parterowy

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość inwestycyjna gruntowa o łącznej powierzchni 3,3389 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oddana w użytkowanie wieczyste do listopada 2095 roku, zabudowana zakładem przemysłowym, położona w centralnej Polsce, w gminie Gidle, powiat radomszczański. Odległości wynoszą odpowiednio od Radomska 12 km, Warszawy 200 km,Łodzi 100 km, Katowic 120 km, Częstochowy 35 km.
Według studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenach o funkcjach produkcyjno-składowych, tereny różnorodnej działalności gospodarczej.
Nieruchomość ma kształt nieregularnego wieloboku bezpośrednio przylegającego do drogi
wojewódzkiej.

Na terenie nieruchomości znajdują się jezdnie asfaltowe wewnątrzzakładowe oraz betonowe nawierzchnie parkingowe. Wejście do
budynku administracyjnego wyłożone kostką betonową, ogrodzone od strony ulicy płytami
betonowymi ażurowymi z dwoma bramami wjazdowymi, między jezdnią a granicą nieruchomości wąski chodnik.
Posadowione na nieruchomości części składowe trwale z nią związane, a w szczególności budynki,
budowle i urządzenia są odrębną od gruntu własnością podmiotu prawnego i stanowią:
• budynek administracyjny trzykondygnacyjny z cegły o powierzchni użytkowej 1040 m2
• jednokondygnacyjny budynek kotłowni, ogniotrwały o konstrukcji murowanej o
powierzchni użytkowej 262 m2
• jednokondygnacyjny magazyn materiałów łatwopalnych z cegły o pow. użytkowej 64 m2
• parterowy budynek produkcyjny z cegły o powierzchni użytkowej 2256 m2
• dwie malarnie o powierzchni użytkowej 839 m2 oraz 709 m2
• szatnie, sanitariaty, spawalnia, budynek murowany parterowy ogniotrwały o pow. użytkowej
1412 m2
• hala montażu o powierzchni 789 m2
• trafostacja z uzgodnieniem dostawy maksymalnej mocy 600 kV, budynek murowany z cegły
o powierzchni użytkowej 11m2
• magazyn budynek murowany z cegły o powierzchni użytkowej 429m2
• oczyszczalnia ścieków
• studnia głębinowa
• zasieki na koks
• basen przeciwpożarowy
• waga samochodowa do 20 ton wraz z budynkiem i wiatą.

Przedmiot sprzedaży obejmuje również:
1. Decyzję o warunkach zabudowy stacji paliw płynnych przewidzianej do realizacji na terenie
obejmującym część nieruchomości, w postaci:
• jednokondygnacyjny budynek stacji paliw o funkcji handlowo - socjalnej o powierzchni
zabudowy 100 m2 wraz z częścią na gromadzenie nieczystości stałych,
• zadaszenie stanowisk do tankowania pojazdów z wiatą o powierzchni 45 m2 i wysokości do
6m,
• podziemny zbiornik paliw 2x 30 m3 wraz z niezbędną instalacją i urządzeniami
technologicznymi, zapewniającymi możliwość użytkowania stacji,
• elementy użytkowania stacji.
2. Pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego (usługi handlu, sala imprez
okolicznościowych z zapleczem), przylegającego do w/w murowanego budynku parterowego o
pow. użytkowej 1412 m2, z czego omawiana inwestycja jest w trakcie budowy i na etapie stanu
surowego.; forma własności: własność;


Dane kontaktowe

Poradnictwo Majątkowe - Krystyna Lichman

ul. Nowomiejska 5 91-414 Łódź

tel: +48 42 630 99 99

tel: +48 42 630 99 68

Poradnictwo Majątkowe Biuro Obrotu Nieruchomościami Lichman

tel: +48 501 078 049

tel: +48 42 630 99 99

Osoba do kontaktu: Poradnictwo Majątkowe Biuro Obrotu Nieruchomościami Lichman

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 7811 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie
  • dojazd: asfaltowy
  • numer oferty: 31/6484/OLS
  • data dodania: 28 Czerwiec 2018
  • data ostatniej aktualizacji: 15 Czerwiec 2018

Dane kontaktowe

Poradnictwo Majątkowe - Krystyna Lichman

ul. Nowomiejska 5 91-414 Łódź

tel: +48 42 630 99 99

tel: +48 42 630 99 68

Poradnictwo Majątkowe Biuro Obrotu Nieruchomościami Lichman

tel: +48 501 078 049

tel: +48 42 630 99 99

Osoba do kontaktu: Poradnictwo Majątkowe Biuro Obrotu Nieruchomościami Lichman

 Wyślij wiadomość e-mail